TableScan Turbo Forums  

Go Back   TableScan Turbo Forums > handykiev

Conversation Between handykiev and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  06-30-2016 08:42 PM
  aventador
  http://biareview.com/ trung tâm đào tạo kế toán http://anztheme.com/ thành lập doanh nghiệp giá rẻ tư vấn luật dịch vụ kế toán Vị tông chủ là muốn dùng vũ lực để chế phục Cầm Thành của ta?
  Vị Linh Phong lạnh nhạt nói:
  - Trước khi Diệp tông chủ đến chúng ta đă có ư kiến chung, Cầm Thành coi như là cơ sở thành lập đế quốc chúng ta, nhất định cần phải ổn định. Những dị tộc này nếu sinh sống ở trong Bố Luân Nạp sơn mạch, đối với chúng ta mà nói tựa như "mối họa sau lưng",hoặc là chinh phục, hoặc là hủy diệt, nhất định không c̣n con đường nào khác. Nếu như Diệp tông chủ thật sự đối xử với bọn họ như bằng hữu, th́ nên v́ bọn họ suy nghĩ cho minh mẫn chứ, thực không nên "làm hại ḿnh hại người.
  "Ha Ha Ha Ha." Diệp Âm Trú

All times are GMT -5. The time now is 08:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.