TableScan Turbo Forums  

Go Back   TableScan Turbo Forums > 38a58q3yb2

Conversation Between 38a58q3yb2 and chinhem
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. chinhem
  12-02-2018 08:17 AM
  chinhem
  Cho nên, người tu luyện “Thiên Địa Huyền Khí”, gần như đều là người có tư chất thấp kém, c̣n tư chất tốt th́ đều bị thế lực lớn mời chào, tất nhiên cũng có công pháp cao cấp để tu luyện.
  dich vu hoa don dien tu tai huyen dong anh
  dich vu hoa don dien tu tai huyen gia lam
  dich vu hoa don dien tu tai huyen hoai duc
  dich vu hoa don dien tu tai huyen me linh

  Người có thể tu luyện “Thiên Địa Huyền Khí” đến tầng thứ hai, đă ít lại càng ít hơn, mà người có thể đạt tới tầng thứ ba, lại càng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

All times are GMT -5. The time now is 11:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.